Real Estate India  thumbnail

Real Estate India

Published Dec 30, 23
2 min read

Table of Contents


Je moet er wel rekening mee houden dat ook de premies van het langetermijnsparen tot deze korf behoren - nl real estate. Als je aan langetermijnsparen doet, is het mogelijk dat je ze al volledig ‘gevuld’ hebt en niet verder kan aanvullen met de kapitaalaflossingen van je hypothecaire lening. nl real estate. Met andere woorden: de belastingvermindering voor een tweede woning is enkel interessant als je niet aan langetermijnsparen doet

Als je van de woonbonus geniet, wordt sowieso het fiscaal voordeel tijdens de eerste 10 jaar na de aankoop verhoogd met 760 € als het om de aankoop van je enige en eigen woning gaat. nl real estate. In het geval van een tweede verblijf is dat niet langer het geval, en heb je dus geen recht meer op de verhoging van 760 €Want na tien jaar heb je geen recht meer op de verhoging. nl real estate. Als je een tweede woning aankoopt, heeft dit ook een invloed op je belastingaangifte (personenbelasting). nl real estate. Wie een tweede verblijf bezit, moet het kadastraal inkomen opnemen in de belastingaangifte. Dit bedrag wordt geïndexeerd en verhoogd met 40 procent (nl real estate). Het resultaat wordt toegevoegd aan je inkomen, waardoor de kans bestaat dat je in een hogere belastingschijf terechtkomt en dus meer belastingen moet betalen

Ook dat beïnvloedt het bedrag van de belastingen dat je dient te betalen. Voor een tweede woning moet je, zoals voor je eerste huis, onroerende voorheffing betalen (nl real estate). Deze belasting bestaat uit een basisheffing, opcentiemen per provincie en opcentiemen per gemeente. nl real estate. In Vlaanderen bedraagt de basisheffing 2,5 procent. In Wallonië is het 1,25 procent

Review Real Estate

Wie voldoende geld heeft, kan natuurlijk het aankoopbedrag in één beweging op tafel leggen, maar mogelijk is het interessanter om een woonkrediet af te sluiten - nl real estate. De reden? U spreidt er de aankoopkosten mee, profiteert van voordelige rentetarieven én doet er ook fiscaal uw voordeel mee - nl real estate. Tot 693 euro per persoon, De fiscus ondersteunt immers niet alleen de lening voor de aankoop van uw eerste en enige woning

Uw voordeel bedraagt dan jaarlijks maximaal 693 euro per persoon - nl real estate. Bovendien kunt u voor uw tweede woning ook de intresten aftrekken van uw onroerend inkomen. De lage rente maakt de financiering van een tweede verblijf momenteel extra aantrekkelijk (nl real estate). Uit de leningdossiers van kopers, blijkt dat banken een rente van 1,20% op twintig jaar al meermaals toekenden

Latest Posts

Ijsstokjes Huis Bouwen

Published May 18, 24
5 min read